MAATREGELEN

Een van de stappen in ons beleid van maatschappelijke verantwoord en duurzaam ondernemen is onder andere de aanpak van de serverruimte.De maatregelen leveren direct een grote energiebesparing op, hetgeen bijdraagt aan een verminderde uitstoot van broeikasgassen en schonere lucht voor een goede gezondheid van mens en natuur bevordert.

Ook op kantoor en in ons wagenpark zijn diverse voorzieningen getroffen die bijdragen aan onze doelstelling om de komende jaren de maatregelen verder uit te breiden en te intensiveren.

SERVERRUIMTE

Door het samenvoegen van de servers is 50% minder servers nodig. Dit levert direct een besparing van 50% stroom op. Daarnaast is er minder koeling van de serverruimte nodig.

KANTOOR

Alle desktop computers zijn vervangen door Thin Clients. Met de thin clients is een reductie van het stroomgebruik van computers van ongeveer 80% gerealiseerd. Na werktijd worden, daar waar mogelijk, alle apparaten zoals de koffiemachines en printers uitgezet. Wij maken hiervoor gebruik van automatische tijdschakelaars.

ELEKTRONISCH FACTUREREN

Ook willen wij de papierstroom verminderen, door gebruik te maken van Elektronisch Factureren. Hiermee bieden wij onze klanten de mogelijkheid om de facturen die de klant van ons ontvangt, per PDF te versturen. Dit geldt dan voor al de facturen, zoals de jaarlijkse onderhoudscontract factuur, maar ook eventueel de maandelijkse hosting factuur.

Op deze manier hopen wij een bijdrage te leveren aan een beter milieu, door ons onder andere te richten op oplossingen die energiezuinig en efficiƫnt zijn.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search